• windows7更改系统区域设置

  • 精打热门FAQ 2018-09-21

    分享新闻到:

 1.点击左下角开始图标

开始

----------------------

2.点击控制面板

控制面单

----------------------

3.点击更改显示语言

设置语言

----------------------

4.点击管理

管理

----------------------

5.点击更改系统区域设置

更改

----------------------

6.点击下拉框

下拉框

----------------------

7.如果此处原来设置的不是简体中国,那么选简体中国

如果原来是简体中国,那么更改成简体新加坡

新加坡

----------------------

8.点击确定

确定

----------------------

9.点击重启电脑使设置生效

重启

Copyright © 2013 义乌市智仁信息科技有限公司 All Right Reserved. [浙ICP备13026887号]