• Windows 10打开打印机属性

  • 精打热门FAQ 2020-10-19

    分享新闻到:

 1.左键点击显示器左下角的windows图标,选择设置

开始

--------------------

2.点击蓝牙,打印机,鼠标

设备

--------------------

3.左侧选择打印机和扫描仪

打印机

--------------------

4.选择需要测试的打印机,左键点击一下

选择打印机

 

--------------------

5.点击管理按钮

管理

--------------------

6.点击打印机属性

打印机属性

Copyright © 2013 义乌市智仁信息科技有限公司 All Right Reserved. [浙ICP备13026887号]